Zoeken

Wat hebben Stagematching, gebiedsleren, sociale veiligheid op stage met elkaar gemeen?

Wat hebben Stagematching, gebiedsleren, sociale veiligheid op stage met elkaar gemeen?

Het waren allen onderwerpen van de thematafels waar deelnemers van onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst bij konden aanschuiven! Studenten, docenten, stagecoördinatoren en managers van de aangesloten ROCs en hogeschool gingen bij de thematafels met elkaar in gesprek. En ook stagebegeleiders en coördinatoren van meerdere grote en kleine zorg- en welzijnsorganisaties uit het Noorden schoven aan.

Denk daarbij aan tafels over psychiatrisch gedrag in de zorg en de zachte landing door middel van de flexstage of het motiveren van thuiszitters door het ontdekken van hun talenten. De thematafel over Stagematching en ondersteunende ICT werd begeleid door Yke Wijnker (Netwerk ZON) en Matthijs Zuidema (Noorderpoort), lees hier meer over in het nieuwsbericht. Andere interessante thema’s waren: Interdisciplinair leren in geboortezorg of in kindcentra, anders leren in het Extramuraal leerteam en op de eerste leerafdeling van Lentis (VKB Ouderenpsychiatrie). Het thema vitaliteit kwam naar voren in de thematafels Vitaliteit in het onderwijs en Gezonde leefstijl in de wijk. In de thematafel Levenslang Ontwikkelen (lebenslang entwicklen) is gesproken over 360 graden feedback. En tenslotte is er nog gesproken over Co-creatie en impact van leren in de praktijk en Sociale veiligheid op stage. Klik hier voor alle titels van de thematafels en bekijk hier meer foto’s

“Ik wou dat ik een multidisciplinair team was”

Dat was de start van de presentatie van dr. Thomas Teekens tijdens de bijeenkomst. Met zijn onderzoek met de titel ‘Sustainable collaboration in care’ beantwoordt hij de onderzoeksvraag ‘Onder welke condities zijn mensen gemotiveerd om op interprofessionele en duurzame wijze met elkaar samen te werken?’.

Thomas kwam erachter dat mensen verschillende motivaties hebben, en hier lichten wij alvast een tipje van de sluier op. Uit de literatuur komt vaak naar voren dat mensen samenwerken om winst te behalen, maar het onderzoek van Thomas voegt toe dat juist andere doelen belangrijk zijn voor een langdurige samenwerking: het ‘goed doen’ voor het collectieve doel, bijvoorbeeld bieden van betere zorg of betere studenten opleiden. Alle motivaties achter samenwerken lezen in het onderzoeksrapport van Thomas? Dat kan hier!

Netwerk ZON is een mooi voorbeeld van een duurzaam organisatienetwerk, iets wat zeldzaam is in de netwerkliteratuur. Alle deelnemers en partners, waaronder studenten, zijn belangrijk in deze duurzame samenwerking. Op alle niveaus wordt uitgewisseld en samengewerkt. En vooral deze relaties motiveren mensen!

De kracht van samenwerken

Tijdens de netwerkbijeenkomst namen we ook afscheid van Wim van de Pol die jarenlang voorzitter was van de stuurgroep van Health Factor en Modern Health.
Wim blikte kort terug op zijn loopbaan, en wenste de overige stuurgroepleden veel succes met het vervolg.

“Het gaat binnen de netwerken heel erg over samenwerken. Samenwerken wordt gezien als een soft skill, maar dat is niet zo. Het is één van de belangrijkste skills die we nodig hebben en wordt nog te vaak onderschat. Deze unieke expertise is in dit netwerk aanwezig!” Namens Netwerk ZON en de stuurgroepleden willen wij Wim hartelijk bedanken, en we hopen hem natuurlijk terug te zien in een andere rol.

De netwerkbijeenkomst werd afgesloten met de lancering van onze nieuwe website waarop u informatie kan vinden over de huidige projecten, alle platforms en overleggen van het netwerk, stagematching, en natuurlijk nog veel meer!

Kijkt u even rond?