Zoek

Over Ons

Netwerk ZON verbindt al meer dan 25 jaar onderwijsinstellingen, zorg en andere sectoren met elkaar. Netwerk ZON vervult een sleutelrol in projecten en initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijke missie. ZON faciliteert de samenwerking, bevordert het delen van kennis, doet onderzoek naar trends en initieert vernieuwing.

Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s  Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen).
Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden:
– 12 vmbo-scholen
– 120 zorg- en welzijnsinstellingen
Er worden platforms en kenniskringen georganiseerd rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, innovatie van praktijkleren en examinering. Binnen Netwerk ZON worden jaarlijks meer dan 5000 stagiairs van de verzorgende en verpleegkundige mbo en hbo opleidingen gematcht. Netwerk ZON ontwikkelt innovaties voor het onderwijs en de beroepspraktijk in projecten, zoals NetwerkZON2026: Modern Health en ZETH (Zusammen Entwickeln – Technology and positive Health).

Missie

In 2030 werkt iedereen* samen in integrale leer- en ontwikkelgemeenschappen. 
In het noorden werken onderwijs en zorg & welzijn integraal samen in leer- en ontwikkelgemeenschappen. In deze ‘communities’ staat ontmoeten, verbinden en leren centraal, zodat iedereen meedoet en bijdraagt aan het welbevinden van de burger. De vernieuwende initiatieven van/via Netwerk ZON zijn toonaangevend voor heel Nederland en hét voorbeeld voor andere regio’s.
*in Noord Nederland en de noordelijke grensregio, in onderwijs en zorg & welzijn.

Netwerkorganisatie

Netwerk ZON functioneert in een typische netwerkorganisatie. Er is geen sprake van hiërarchische aansturing maar van functionele aansturing. Met roulerende voorzitters en projectleiders, afkomstig uit haar netwerk of zo nodig daarbuiten. Netwerk ZON wordt bestuurlijk geborgd door het beleidsoverleg met bestuurlijke vertegenwoordiging van de verschillende partners. Daarnaast wordt zij inhoudelijk gevoed door de vaste overlegvormen als het platform Innovatie, het platform Planning, platform Onderwijs en Examinering, de vaste kenniskringen en het stagematchingsoverleg. Het voordeel van deze werkwijze is dat personen in wisselende rollen optreden, dan als projectleider en dan als lid van de kenniskring en dit bevordert innovatie.

Historie

Netwerk ZON is sinds 1997 het samenwerkingsverband van 4 mbo instellingen (Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting) en de Hanze. In de regio zijn diverse succesvolle innovaties in het beroepsonderwijs ontwikkeld, zoals het digitale Stagematching-systeem en de (digitale) BPV wijzer voor meer dan 5000 studenten Zorg en Welzijn.