Zoeken

Modern Health

NetwerkZON2026 Modern Health is een vervolg op Netwerk2020, een publiek-private samenwerking in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Het verduurzamingsproject heeft de ambitie om gezondheid integraal onderdeel te laten zijn van alle opleidingen mbo en hbo. Ervaringsdeskundigen, docenten, zorgprofessionals en studenten leren en werken integraal en wederkerig aan gezondheid voor zichzelf en voor elkaar…
Noorderpoort is penvoerder van beide projecten. Netwerk ZON en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) hebben deze aanvraag gezamenlijk opgesteld en werken ook samen in de uitvoering in de komende projectperiode. De samenwerking van NetwerkZON2026 Modern Health bestaat uit de Mbo-scholen Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college, Hbo Hanzehogeschool Groningen, 26 arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 5 gemeenten in provincie Drenthe, 5 samenwerkingsverbanden en 3 lectoraten. In nauw contact met universiteit (RUG) en UMCG worden kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van Healthy Ageing, één van de speerpunten van het Noorden. 

 

Het Noorden krijgt een volgende projectperiode van vier jaar voor inclusieve Zorg en Welzijn toegekend. De focus op gezondheidsbevordering en preventie vragen bijzondere aandacht voor specifieke factoren waar de regio’s Groningen, Drenthe en Noord Overijssel mee te maken hebben: (intergenerationele) armoede, laaggeletterdheid en aardbevingsproblematiek. Voorzetting en formaliseren van interdisciplinaire en wederkerige leernetwerken mbo-hbo zijn nodig om goed in te spelen op deze problematiek.

 

Samenwerkingsverband NetwerkZON2026 Modern Health is een vervolg op Netwerk2020: the H(ealth) factor, met 50 partners in Groningen, Drenthe en Noord Overijssel. Demissionair minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, heeft bekend gemaakt dat zij NetwerkZON2026 Modern Health een subsidie toekent van bijna €881.000 euro. Het verduurzamingsproject Modern Health heeft de ambitie gezondheid integraal onderdeel te laten zijn van alle opleidingen mbo en hbo. Hiervoor gaan wederkerige leernetwerkontwikkeling, onderwijsontwikkeling en competentie ontwikkeling hand in hand. Ervaringsdeskundigen, docenten, zorgprofessionals en studenten leren en werken zo integraal en wederkerig aan gezondheid voor zichzelf en voor elkaar.

Toekomst

“We zijn ontzettend blij met deze erkenning en nieuwe financiële impuls”, aldus Wim van de Pol, woordvoerder namens het bestuur van NetwerkZON en bestuursvoorzitter van Noorderpoort. “Modern Health betekent voor ons dat we een mooi vervolg kunnen geven aan ons vorige project en dit bovendien verder kunnen verduurzamen. Dat is goed nieuws, want hiermee zorgen we ervoor dat studenten vanaf het begin van de opleiding interdisciplinair leren en werken aan gezondheid en netwerkcompetenties. Daardoor kunnen zij zich beter staande houden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. We maken hiermee met elkaar een mooie gezonde stap vooruit.”

Samen gezond

Bij Modern Health worden namelijk veel doelgroepen betrokken, van jong tot oud: 30 arbeidsorganisaties zorg, welzijn, veiligheid, voeding, bouw; 6 gemeentes; 5 netwerkorganisaties; 5 onderwijsinstellingen en 4 lectoraten. In het project zijn de doelgroepen en branches Modern Health goed vertegenwoordigd: minimaal 2.150 studenten zorg en welzijn, sport en bewegen, ICT, bouw, voeding/groen en veiligheid, 225 ervaringsdeskundigen, 600 werkbegeleiders en docenten mbo en hbo en 100 managers, bestuurders en onderzoekers.
Voorbeeld

ZETH

De doelstelling van het project ZETH “Zusammen Entwickeln – Technology and positive Health. Ländübergreifende Gesundheit” is het gezamenlijk grensoverstijgend ontwikkelen van het onderwijssysteem zorg, door innovaties gezamenlijk te implementeren in de bestaande zorgopleidingen op mbo en hbo-niveau. 

Aantrekkelijker onderwijs

Hierdoor ontstaat aantrekkelijker onderwijs, worden meer studieplekken gevuld, wordt de praktijk nog meer betrokken en worden innovaties in onderwijs en zorg duurzamer. Innovatief aan dit project is dat leerlingen/studenten leren over zowel de adoptie van techniek als preventie en positieve gezondheid (gezond functioneren van de cliënten) en leven lang ontwikkelen. 
 
Doelstelling
De doelstelling van het project ZETH “Zusammen Entwickeln – Technology and positive Health. Ländübergreifende Gesundheit” is het gezamenlijk grensoverstijgend ontwikkelen van het onderwijssysteem zorg, door innovaties gezamenlijk te implementeren in de bestaande zorgopleidingen op mbo en hbo-niveau. 

 

Aantrekkelijker onderwijs
Hierdoor ontstaat aantrekkelijker onderwijs, worden meer studieplekken gevuld, wordt de praktijk nog meer betrokken en worden innovaties in onderwijs en zorg duurzamer. Innovatief aan dit project is dat leerlingen/studenten leren over zowel de adoptie van techniek als preventie en positieve gezondheid (gezond functioneren van de cliënten) en leven lang ontwikkelen. 

 

Grensoverstijgende samenwerking
Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de grensoverstijgende samenwerking tussen 10 onderwijsinstellingen en gezondheidszorginstellingen mbo en hbo voor het creëren van preventieve, integrale, inclusieve en positieve gezondheid in de Eems-Dollard-Regio. 

 

De nieuwe onderwijsmaterialen en -activiteiten
In dit project zullen 500 studenten actief zijn, 97 docenten, 20 werkgevers en 97 mantelzorgers. De nieuwe onderwijsmaterialen en -activiteiten worden geïmplementeerd in de bestaande generalistische zorgopleidingen en bij- en nascholingsactiviteiten. Dankzij integratie in bestaande curricula ontstaan geen problemen met erkenning en accreditatie.

 

Grensoverstijgende impact
Om grensoverstijgende impact te creëren op het gebied van bovenstaande drie thema’s worden zowel de kwalitatieve als kwantitatieve vragen verder onderzocht in het project. Voor alle drie thema’s wordt eerst de beginsituatie van de betrokkenen in kaart gebracht: wat is het huidige kennis- en competentieniveau? Op basis daarvan wordt onderwijs- en train-de-trainer materiaal ontwikkeld en uitgevoerd. Gedurende het project worden de deelnemers gevolgd om de kennis- en competentieontwikkeling in kaart te brengen.

 

Het project loopt van 1 juni 2023 tot 1 juni 2027

Health Noord

Health Noord zet zich in voor het beschikbaar en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg in Noord-Nederland...

Care About IT

Care about IT looks at the opportunities and challenges in VET education within the care and IT domains...

Netwerk ZON Doelmatigheid

Het doelmatigheidsproject heeft de ambitie om continu goed opgeleide professionals Zorg Welzijn Healthy Ageing te creëren...