Search

Stagematching

Links
Over Stagematching
Stagematching is een webapplicatie die wordt gebruikt om studenten op stageplaatsen te matchen van zorg- en welzijnorganisaties in Groningen en Drenthe. Lees hieronder meer..
De volgende opleidingen doen mee:
• mbo 2 Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn
• mbo 3 Verzorgende-IG
• mbo 4 Verpleegkunde
• hbo Verpleegkunde
De mbo-studenten volgen hun opleiding bij één van de locaties van de ROCs: Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, of ROC Menso Alting. De hbo-studenten bij de Hanze.

Proces

Voordat een student op stage gaat, gaat daar een proces aan vooraf die uit meerdere stappen bestaat. Vraag en aanbod moeten bekend zijn, en de beschikbare stageplekken worden verdeeld aan de scholen.
Hieronder staan de stappen in grote lijnen beschreven. 
1. Inventariseren
De scholen geven door wat de vraag is naar stageplaatsen (aantal studenten en stagemodellen). Zorginstellingen geven hun aanbod aan via de webapplicatie, niet alleen aantallen en opleidingen, maar ook parttime/fulltime. Ook kunnen ze bijzonderheden aangeven.
2. Verdeling aanbod
De stageplaatsen worden verdeeld onder de deelnemende scholen. Hierbij wordt rekening gehouden met afspraken die instellingen en scholen onderling hebben. Op het moment dat er tekorten zijn, probeert Netwerk ZON regiobreed met de partners op zoek te gaan naar oplossingen.
Bij de verdeling wordt ook rekening gehouden met de verschillende branches. Plekken worden zo evenredig mogelijk verdeeld zodat alle studenten evenveel kans hebben op een stage bij verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, in de ziekenhuizen, de GGZ, en gehandicaptenzorg. 
3. Matchen
De stagecoördinatoren matchen de studenten. Dit houdt in dat de juiste student bij de juiste plaats wordt gezocht.
Zodra de definitieve matchdatum is bereikt, zien de instellingen de gegevens van de studenten. 
4. Voorbereiding stage
De studenten, zorginstellingen en scholen gaan aan de slag om de administratie rond te krijgen voor de start van de stage. De beroepspraktijkvormingsovereenkomst wordt getekend, andere belangrijke documenten en informatie worden met elkaar uitgewisseld. 
Veel zorginstellingen nodigen studenten uit voor een kennismakingsgesprek of een introductiedag. 
5. Op stage
De gematchte studenten gaan op stage. 
Spelregels
• Stagecoördinatoren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie van de vraag naar plaatsen. Iedere vraag hierover aan Netwerk ZON gaat via die persoon. Alle wensen voor veranderingen worden via deze persoon doorgegeven aan Netwerk ZON.
• De contactpersoon van de zorginstelling in Stagematching is verantwoordelijk voor de invoer van het aanbod in Stagematching. Wijzigingen in het aanbod kunnen tot de invoerdeadline worden gemaakt, daarna worden deze doorgegeven aan Netwerk ZON.
• Als de deadline van aanmelding van plaatsen is geweest kunnen plaatsen in principe niet meer worden veranderd/ingetrokken.
• In de verdeling worden afspraken over gildes en leerafdelingen meegenomen.
• Bij het matchen zijn de opmerkingen bij de stageplaatsen leidend. Als een school niet kan voldoen aan de opmerkingen, vindt altijd overleg plaats voor matching van de leerling. De stagecoördinator neemt contact op met de zorginstelling. 
• Onbenutte stageplaatsen komen vanaf de conceptmatchdatum beschikbaar voor andere scholen. Dit is twee weken voorafgaand aan de definitieve matching. Met andere scholen wordt bekeken of de plaatsen zo goed mogelijk kunnen worden benut.  
Ga naar stagematching.netwerkzon.nl om in te loggen en als coördinator van een zorginstelling of stagecoördinator van een school aan de slag te gaan met de matching. Heb je vragen over Stagematching? Stuur deze naar infostagematching@netwerkzon.nl.

Documenten

Invulbaar PDF-formulier
Voorbeeld