Zoek

Platforms en overleggen

Stagecoördinatorenoverleg (SCO)
Het doel van het SCO is om vraag en aanbod van stageplaatsen op elkaar af te stemmen. De coördinerende Stagecoördinator van elke deelnemende school heeft zitting in het overkoepelende SCO. Hiernaast organiseert ZON een SCO dat specifiek voor niveau 1 en 2 is.
Gebruikersgroep Stagematching
De gebruikersgroep Stagematching bestaat uit een vertegenwoordiging van de gebruikers van Stagematching. Er wordt constant gewerkt aan het verbeteren van dit programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de leden van de gebruikersgroep. ZON streeft ernaar dat elke branche vertegenwoordigd is in deze overleggroep.
Brancheoverleg Kraamzorg
Onderwijs- en kraamzorginstelligen in Groningen, Drenthe en Friesland zijn in 2010 een samenwerking aangegaan. Hiermee worden verschillende doelen beoogd, waaronder het vergroten van de instroom van jong en gekwalificeerd personeel, het uitbreiden van personeel en het ontwikkelen van een doorlopende lijn van vmbo naar mbo.

Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

We kijken terug op een dynamisch jaar met verschillende belangrijke momenten van voortgang:
Het project NetwerkZON2026: Modern Health is halverwege de projectperiode. In oktober vond daarom de mid-term review plaats. We kregen zowel complimenten als aandachtspunten van ervaren en kritische reviewers. Zij benoemden vooral de unieke, langdurige samenwerking waarbij concurrentie heeft plaatsgemaakt voor samenwerking. Aandachtspunt is om dit meer zichtbaar te maken, omdat veel partners binnen en buiten het netwerk graag hiervan willen leren, hoe dit te organiseren.
Het Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken is positief geëvalueerd en is met vier jaar verlengd: er zijn verschillende promovendi die nieuwe inzichten geven hoe netwerksamenwerking beter kan worden georganiseerd, op een manier zodat het van meerwaarde is voor de student, cliënt, betrokken organisaties. Hoogtepunt was de verdediging van de dissertatie van Thomas Teekens, die in zijn proefschrift “Sustainable collaboration in Care” Netwerk ZON onder de loep heeft genomen. Tevens is het promotieonderzoek van Renée Oosterwijk gestart over netwerkspanningen en netwerkpatronen.
Het project ZETH (Zusammen Entwickeln – Technology und positive Health) is van start gegaan, waar we kunnen voortbordurende op de samenwerking met onderwijs en zorginstellingen in Noord-Duitsland, die is opgebouwd tijdens Sorgen für, sorgen dass. Het project richt zich op de grensoverstijgende uitwisseling van (onderwijs)materiaal, inzichten en kennis over adoptie van technologie en innovatie, positieve gezondheid en leven lang ontwikkelen.
Netwerk ZON en het Lectoraat participeert in verschillende robuuste, regionale en internationale projecten zoals Health Noord, Care about IT en HealthTech in Society. In deze projecten leveren we een bijdragen aan de ontwikkeling van wederkerigheid gericht op het doel van het netwerk.

Excellente kraamvariant VZ-IG

De gebruikersgroep Stagematching bestaat uit een vertegenwoordiging van de gebruikers van Stagematching. Er wordt constant gewerkt aan het verbeteren van dit programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de leden van de gebruikersgroep. ZON streeft ernaar dat elke branche vertegenwoordigd is in deze overleggroep. Bekijk hier hoe de variant is vormgegeven:

uitgelicht

Al 25 jaargespecialiseerd in netwerken

Al 25 jaar wordt samengewerkt in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel door zorginstellingen en de zorg- en welzijnsopleidingen van het Noorderpoort, Alfacollege, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Hanzehogeschool. Dit is gevierd op 8 juni 2023 in de Akerk, Groningen.

Video afspelen