Zoeken

Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst

Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst

Kom ook naar onze bijeenkomst op donderdag 6 juni en ontmoet ons netwerk! Het thema van deze editie is Landschap van Leer- en Ontwikkelgemeenschappen.

Samen met de betrokken scholen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere partners wordt een inspirerend programma voorbereid. 

Meer dan veertien verschillende innovatieve gemeenschappen zijn erbij, en ook onderwerpen als sociale veiligheid op stage en levenlang ontwikkelen komen aan bod. De avond wordt geopend door Jacqueline Beverwijk, en Thomas Teekens geeft een presentatie over zijn onderzoek naar het netwerk. Daarna kun je aansluiten bij twee verschillende tafelgesprekken over de onderwerpen waar jij benieuwd naar bent.

Meer dan honderd leden uit het netwerk hebben zich aangemeld, de bijeenkomst zit nu vol. We kijken ernaar uit om iedereen te zien op 6 juni!

Datum: Donderdag 6 juni

Tijd: 17:30 – 20:00

Locatie: Drents Museum, Brink 1, 9400 AC Assen (route)

Thematafels

Interdisciplinair leren in de Geboortezorg

Verzorgende-IG, Verloskunde, Geneeskunde, Social Work, UMCG, Kraamcentra Noord-Nederland

Interdisciplinair leren in Kindercentra 

Pedagogisch werk, Sport en Bewegen, Noorderpoort, Drenthe college, Alfa-college, ROC Menso Alting

Leren over psychiatrisch gedrag in de zorg 

GGZ, Politie, Zorg en Welzijn, ROCs Noord-Nederland

Vitaliteit in het onderwijs Zorg en Welzijn 

Vitaliteitscampus, Zorg en Welzijn, Verpleegkunde, Alfa-college

Jongeren behouden voor de Ouderenzorg: de zachte landing in de flexstage 

VVT, Verzorgende-IG, Noorderpoort

Anders stagelopen en leren: Extramuraal Leerteam 

Hbo- en mbo Verpleegkunde, Thuiszorg, Ziekenhuizen, Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

Gezonde leefstijl in de wijk door studenten Zorg en Sport

Drenthe College, Gemeente Emmen, Buurtsportcoaches

Thuiszitters ontdekken hun talent door studenten Cultuur, Kunst, Social Work en Sport

Academie Minerva, Social Studies, Sportstudies Hanze, scholen vo en bo in Noord-Nederland

Stagematching en ondersteunende ICT

Samenwerkende scholen mbo en hbo en stageinstellingen Netwerk ZON

Levenlang (Lebenslang) Ontwikkelen (Entwicklen) met 360 graden feedback

Samenwerkende scholen mbo en hbo en stage instellingen in Netwerk ZON en Duitsland

Ontwikkelpunten in de innovatieve praktijkroutes: uitkomsten uit ontwikkelgesprekken

Gehandicaptenzorg, VVT, Ziekenhuizen, Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

De eerste leerafdeling van Lentis GGZ: VKB Ouderenpsychiatrie

Alfa-college, Noorderpoort, Verzorgende-IG en Verpleegkunde mbo

Co-creatie en impact van leren in de praktijk

Hbo Verpleegkunde en stageinstellingen in Netwerk ZON

Sociale veiligheid op stage

Samenwerkende scholen en stageinstellingen in Netwerk ZON