Zoeken

Publicaties Jelly Zuidersma

Wederkerigheidspatronen in regionale samenwerkingsverbanden

Success of collaborations between public organizations: how conditions for reciprocal behavior reinforce the performance of the collaborations, i.o.

Onderzoeken die zijn begeleid door Jelly Zuidersma:

"Interdisciplinary collaboration in the social domain in the Netherlands: a qualitative research on three learning networks within NetwerkZON2020: the H(ealth) factor."

Beitske van der Mark, juni 2018

Speciale uitgave van het samenwerkingsverband van onderwijs-, zorg en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Nrd-Overijssel vanwege het proefschrift en de promotie van Jelly Zuidersma.

"Ze legde de lat hoog, startte een wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelde een eigen onderzoeksmethodiek'"

En

“Haar proefschrift geeft concrete aanknopingspunten hoe een samenwerkingsverband succesvol kan samenwerken" (p.3).

Discussiepagina van het HPBO (Het Platform Beroepsonderwijs)

"Voor wie echt iets wil weten over netwerken, kan veel beter te rade bij een uitstekend proefschrift van Jelly Zuidersma: 'Wederkerigheidspatronen in Regionale Samenwerkingsverbanden’"

Artikel in Het vakblad voor vmbo en mbo in Nederland.

"Profijt hebben van de inzichten die het onderzoek van Jelly Zuidersma hebben gegeven’" (p. 28)

Publicaties n.a.v. het proefschrift:

Nieuwsbericht van de Rug over het proefschrift en de promotie.

"Succesvol samenwerken vereist gemeenschappelijk belang"

Speciale uitgave van het samenwerkingsverband van onderwijs-, zorg en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Nrd-Overijssel vanwege het proefschrift en de promotie van Jelly Zuidersma.

"Ze legde de lat hoog, startte een wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelde een eigen onderzoeksmethodiek'"

En

“Haar proefschrift geeft concrete aanknopingspunten hoe een samenwerkingsverband succesvol kan samenwerken" (p.3).

Discussiepagina van het HPBO (Het Platform Beroepsonderwijs)

"Voor wie echt iets wil weten over netwerken, kan veel beter te rade bij een uitstekend proefschrift van Jelly Zuidersma: 'Wederkerigheidspatronen in Regionale Samenwerkingsverbanden’"

Artikel in Het vakblad voor vmbo en mbo in Nederland.

"Profijt hebben van de inzichten die het onderzoek van Jelly Zuidersma hebben gegeven’" (p. 28)