Management / Staf

De ambitie van ZON luidt: voldoende goede stages en voldoende goede banen in de gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen. Om aan deze ambitie te werken, zijn zowel kwantiteit als kwaliteit van stageplaatsen belangrijk.  

ZON wordt inhoudelijk gevoed door verschillende platforms en kenniskringen. Hierbij zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen bij betrokken. Het organogram maakt duidelijk hoe ZON georganiseerd is.

De ontwikkelde producten en processen worden getoetst bij het hele netwerk van ZON in werkveldbijeenkomsten, conferenties en onderzoek.

Bekijk ook hier het Jaarverslag van Netwerk ZON.